“EXTINDEREA CAPACITĂŢILOR AVANSATE DE PRODUCŢIE CAROSERII PENTRU AUTOVEHICULE ÎN CADRUL ROMTURINGIA SRL”

S.C. ROMTURINGIA S.R.L., cu sediul în Str. Calea Brașovului, nr. 30, Municipiul Câmpulung, jud. Argeș, România, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Extinderea capacităților avansate de producție caroserii pentru autovehicule în cadrul Romturingia SRL “, aferent Contractului de finanțare nr. 7030/27.07.2021, Cod SMIS 138932.

Proiectul a fost implementat la sediul destinat producţiei, punctul de lucru situat în Municipiul Câmpulung, Calea Braşovului, nr. 30, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 39 luni, respectiv de la 01.04.2020 și pană la 30.06.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 9.281.008,03 Lei din care 4.809.546,85 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 4.088.114,83 lei și Bugetul Național 721.432,02 lei.

Obiectivul general al proiectului este “creşterea productivităţii Romturingia S.R.L., respectând principiile dezvoltări durabile, prin obţinerea unui sprijin financiar nerambursabil în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020”. Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului specific al axei prioritare 2, acela de îmbunătățire a competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului: Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv al ROMTURINGIA SRL prin achiziţia de echipamente specifice activităţii de fabricare a caroseriilor pentru autovehicule; Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderii prin achiziţia de echipamente ce înglobează tehnologii de ultimă generaţie; Crearea unui nou loc de muncă.

Rezultatele proiectului: extinderea capacităţilor existente de producţie, achiziţionarea de echipamente noi, de ultimă generaţie şi „prietenoase” cu mediul, crearea unui nou loc de muncă prin angajarea unei persoane care să provină din rândul categoriilor defavorizate.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii – Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului s-a creat un nou loc de muncă din categorie defavorizată; s-au achiziționat echipamente care înglobează cea mai nouă tehnologie ce corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.

S.C. ROMTURINGIA S.R.L. 

Date de contact: Dl. Stelian ION, administrator S.C. Romturingia S.R.L. 

Tel: 0730571849

e-mail: rtg@romturingia.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României